IndividualFUNclasses

 

    Jest to kurs szyty na miarę jednego ucznia. Lekcja trwa 60 minut, częstotliwość spotkań jest wyborem rodziców. Zajęcia indywidualne stanowią alternatywę dla uzdolnionych lub wymagających większej niż przeciętna pomocy w przyswajaniu języka.