Learn&PlayFUNclasses (uczniowie szkoły podstawowej)

 

Są to popołudniowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas I-III, IV-VI oraz VI-VIII Szkoły Podstawowej oraz dzieci uczęszczających do zerówki.

 

  Kurs realizuje program klasy I z nastawieniem na potrzeby i możliwości przedszkolnych odbiorców. Pozwala poczuć się pewniej zarówno przyszłym jak i obecnym pierwszoklasistom, ułatwiając im naukę języka w szkole oraz umożliwiając aktywne uczestnictwo w lekcjach.

   Uczniowie szkoły podstawowej mogą doskonalić swoje umiejętności, wzbogacając słownik o nowe struktury gramatyczne oraz stawiać kolejne kroki w komunikacji w języku angielskim.

 

Zajęcia w FUNhouse  vs  lekcje w szkole

Nie siedzimy w ławkach szkolnych przez 45 minut

    Naturalną potrzebę ruchu zaspokajają liczne zabawy ruchowe. Oznacza to, że staram się inicjować sytuacje sprzyjające komunikowaniu się, wykorzystując naturalną potrzebę aktywności ruchowej u dzieci oraz chęć poznania poprzez zabawę.Głównym narzędziem komunikacji jest zabawa.  Mówię prostym językiem z dużą ilością powtórzeń, ułatwiam zapamiętywanie słów i zwrotów przy pomocy kojarzenia ich z ruchem i muzyką, obrazkiem, zabawką, sytuacją czy formą plastyczną. Angażuję uczniów do odgrywania ról w scenkach.

Nie ma jednego podręcznika z ćwiczeniami na rok

   Karty pracy dobrane do realizowanych treści programowych eliminują zakup podręcznika. Materiały edukacyjne przygotowane są w oparciu o propozycje wielu wydawnictw dostosowane do wieku dzieci i poziomu zaawansowania oraz własne doświadczenia i pomysły. Różnorodność ta wyzwala kreatywność, chroni przed monotonią. Kolejna lekcja jest zaskoczeniem, spotkania nie są schematyczne.

Zajęcia mają charakter interaktywny

    Dzieci stają się kreatorami lekcji, wyzwalając swą energię i aktywność twórczą. Otwarte na potrzeby dzieci sprawdzone metody pracy sprzyjają nauce w  atmosferze życzliwości i akceptacji, dając komfort swobodnej wypowiedzi każdemu dziecku w każdej sekwencji lekcji.