MorningFUNclasses (2-5 lat)

 

Godziny przedpołudniowe z angielskim dedykowane są dzieciom dwu-trzyletnim oraz dzieciom w wieku przedszkolnym od 3 do 5 roku życia,które nie uczęszczają do żłobka czy przedszkola.Przygotowałam dla nich propozycję zajęć z języka angielskiego w małych grupach, ich częstotliwość jest wyborem rodziców. Jedno spotkanie trwa 45 minut.

 

Zajęcia dla 2-5 latków mają na celu zainteresować uczestników językiem, bazując na ich spontaniczności i dociekliwości; umożliwić dobry start językowy przez osłuchanie z językiem, jego melodią i brzmieniem; atrakcyjna zabawa z dużą ilością ruchu jest głównym narzędziem komunikacji.

               

 Na angielski nigdy nie jest za wcześnie

   Język angielski poznawać mogą nawet najmłodsi, poprzez uczestnictwo w zabawach, słuchanie i śpiewanie piosenek oraz oglądanie materiału aktywizującego. Dzięki różnorodnym aktywnościom, mając do dyspozycji bogaty komplet materiałów, dziecko osłuchuje się z brzmieniem języka oraz poznaje proste zwroty i słówka. 

 

Połączenie wrodzonej aktywności ruchowej z poznawaniem języka

    Maluch poznaje znaczenie dźwięków, przypisuje obraz konkretnemu brzmieniu – wyrazowi. Poprzez osłuchanie rozumie komunikaty wysyłane mu po angielsku, zaczyna wplatać w wypowiedzi pojedyncze słowa, proste zdania. 

   Często słyszane polecenia zapadają w pamięć. Rymowanki, piosenki, rytmizowanie tekstu z elementem ruchu, zabawną mimiką, skłaniają dzieci do mówienia po angielsku.

 

Oczekujących rodziców zapraszam w tym czasie na relaks do FUNaberii