Filologia angielska, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łodzi, Wydział Humanistyczno-Filologiczny  Uniwersytetu Wrocławskiego, studia wyższe dzienne, dyplom

• Pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego, Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej, studia wyższe magisterskie, magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego

•  Stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany

•  25-letni staż pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz klas I - III Szk. Podst.

•  Studium Nauczycielskie, pedagogika przedszkolna

•  Uczestniczka licznych kursów warsztatowych dla lektorów organizowanych przez wydawnictwa szkolno-pedagogiczne ( Macmillan Heinemann ELT, EF English Language School, Longman, Pearson Education, Wyd. Szk. PWN) oraz szkoleń dla nauczycieli języka angielskiego w American Corner, Amerykańskim Centrum    Kultury i Informacji Uniwersytetu Łódzkiego ( 'Resources and Ideas for teaching English to Young Learners'-warsztaty prowadzone przez Gergo Santha z  RELO  /Certificate of Achivement/ )

•  Organizator i prowadząca konkursy i olimpiady językowe dla dzieci z łódzkich przedszkoli

• Współorganizatorka konkursów piosenki angielskiej oraz przeglądów teatralnych dla przedszkoli i szkół podstawowych w Łodzi, Zgierzu i Aleksandrowie 

•  Wychowawca na koloniach i obozach letnich dla dzieci i młodzieży